Search for tag: "kommunkationsavdelningen"

Zoom Introduktion mars 2020

Introduktion av zoom inför omläggningen till distansundervisning pga coronakrisen Björn Nilsson IT pedagog Mikael Rundberg Universitetsadjunkt och digipedagog

From  Mikael Rundberg on March 15th, 2020 520 plays 0