Search for tag: "kommunkationsavdelningen"

Zoom Introduktion mars 2020

Introduktion av zoom inför omläggningen till distansundervisning pga coronakrisen Björn Nilsson IT pedagog Mikael Rundberg Universitetsadjunkt och digipedagog

From  Mikael Rundberg on 15 March, 2020 0