Search for tag: "kerstin tham"

Officiell överlämning ERA19 – digitalt lunchsamtal 21 April 2020

Panelkommitténs ordförande Mikael Alexandersson överlämnar den 21 april resultatet av den externa utvärderingen av Malmö universitets forskningskvalitet, ERA19, till…

From  Mikael Rundberg on 21 April, 2020 0