Search for tag: "canvas"

Ladda upp filer - "my files" 6th 2020, 9:54:40 am

Börja på canvas - ställ in behörigheter Play.mau.se

From  Mats Olsson on 6 April, 2020 8 plays 0  

Dela en bra modul på canvas March 19th 2020, 4:53:22 pm

Så här sprider vi goda erfarenheter

From  Mats Olsson on 19 March, 2020 2 plays 0  

Mediafil som uppgiftsinlämning i Canvas - Lärarversion

Filmen visar hur du som lärare skapar en uppgift där inlämningen ska vara en mediafil, t ex film. I mitten på filmen visas hur det ser ut för studenten.

From  Björn Nilsson on 6 February, 2020 50 plays

Film som uppgiftsinlämning i Canvas - studentversion

Filmen visar hur du som student kan göra en uppgiftsinlämning med en mediefil, t ex film.

From  Björn Nilsson on 6 February, 2020 112 plays

Media Gallery i Canvas

Filmen visar hur du kan publicera mediefiler från "My media" så att alla på Canvas-kursplatsen kan se dem under "Media gallery".

From  Björn Nilsson on 5 February, 2020 85 plays

My media - din medialagringsplats på Canvas

Filmen visar hur du kan använda "My media" som lagringsplats för mediefiler på Canvas.

From  Björn Nilsson on 5 February, 2020 183 plays

Playtjänsten i Canvas

Filmen beskriver de olika funktionerna av playtjänsten i Canvas

From  Björn Lundgren on 13 March, 2019 286 plays 0  

att läsa sin respons på canvas

Det kan vara svårt att hitta rätt när lärarna använt speedgrader. Kolla så att du har en modern webbläsareoch verkligen kan läsa kommentarerna

From  Mats Olsson on 12 March, 2019 104 plays 0  

Skapa kurs Canvas VFU

From  Mats Olsson on 8 January, 2019 54 plays 0  

Skapa grupper /gruppens hemsida

From  Mats Olsson on 7 January, 2019 22 plays 0  

lägg in bild som syns i översikten

From  Mats Olsson on 7 January, 2019 22 plays 0  

välja förstasida/hemsida Canvas

From  Mats Olsson on 7 January, 2019 32 plays 1  

Canvaskonferens i Göteborg

Projekt Canvas besökte Göteborgs universitet och deltog på en SUNET-konferens rörande Canvas. Jag intervjuade några av deltagarna och de berättade om hur…

From  Mathias Persson on 24 April, 2018 4 plays 0  

Inför lanseringen av Canvas

Canvasgruppens medarbetare samlades för att slutföra det sista inför lanseringen av nya lärplattformen Canvas. Jag passade på att intervjua några av personerna bakom…

From  Mathias Persson on 24 April, 2018 4 plays 0