Search for tag: "bus"

hämta modul från commons- March 19th 2020, 5:09:58 pm

utnyttja andras misstag

From  Mats Olsson on March 19th, 2020 1 plays 0  

Dela en bra modul på canvas March 19th 2020, 4:53:22 pm

Så här sprider vi goda erfarenheter

From  Mats Olsson on March 19th, 2020 2 plays 0  

Handdockor

Sanne Vils föreläser om handdockor

From  Björn Lundgren on April 25th, 2018 110 plays 0  

svenpod - 05:04:16 15.55

Podcast med professor Sven Persson om förskollärarutbildning

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 3 plays 0  

Offentlighet

Film 1. Annika Rosén föreläser om offentlighetsprincipen

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 599 plays 0  

Sekretess i utbildningsverksamhet

Film 3. Annika Rosén föreläser om vad som gäller för sekretess för personal i skola och förskola

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 505 plays 0  

Grundläggande sekretess

Film 2. Annika Rosén föreläser om regelverket för sekretess som gäller för offentliganställda.

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 460 plays 0