Search for tag: "bus"

Handdockor

Sanne Vils föreläser om handdockor

From  Björn Lundgren on April 25th, 2018 109 plays 0  

svenpod - 05:04:16 15.55

Podcast med professor Sven Persson om förskollärarutbildning

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 2 plays 0  

Offentlighet

Film 1. Annika Rosén föreläser om offentlighetsprincipen

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 544 plays 0  

Sekretess i utbildningsverksamhet

Film 3. Annika Rosén föreläser om vad som gäller för sekretess för personal i skola och förskola

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 466 plays 0  

Grundläggande sekretess

Film 2. Annika Rosén föreläser om regelverket för sekretess som gäller för offentliganställda.

From  Mats Olsson on April 25th, 2018 414 plays 0