Search for tag: "Biblioteket"

Bokstafetten med Anders Kjärrman

Anders Kärrman är administratör på gemensamt verksamhetsstöd och arbetar för närvarande på kansli Teknik och samhälle. Han har utöver det haft ett…

From  Maria Brandström on November 7th, 2019 18 plays 0