Search for tag: "älta"

Sluta grubbla

En filmad föreläsning om konsten att sluta grubbla, älta och oroa sig (Ej textad)

From  Ola Olefeldt on November 16th, 2020 0 plays 0