Search for tag: "sunet"

Canvaskonferens i Göteborg

Projekt Canvas besökte Göteborgs universitet och deltog på en SUNET-konferens rörande Canvas. Jag intervjuade några av deltagarna och de berättade om hur…

From  Mathias Persson on April 24th, 2018 4 plays 0