Search for tag: "student"

Glömt lösenord? Logga in

Filmen beskriver vart du vänder dig om du glömt lditt lösenord. Den visar också hur du loggar in.

From  Björn Lundgren on April 25th, 2018 1 plays 0  

Meddelandefunktionen

Filmen beskriver hur du använder den interna meddelandefunktionen och hur den skiljer sig från gamla versionen.

From  Björn Lundgren on April 25th, 2018 1 plays 0  

Översikt itslearning

Filmen visar hur du hittar rätt i itslearning.

From  Björn Lundgren on April 25th, 2018 4 plays 0  

Ladda ned dokument

Filmen beskriver hur du laddar ned dokument, i det här fallet en presentation i pdf-format. Vidare visas hur du kan skriva ut den som åhörarkopior.

From  Björn Lundgren on April 25th, 2018 5 plays 0