Search for tag: "mau"

Officiell överlämning ERA19 – digitalt lunchsamtal 21 April 2020

Panelkommitténs ordförande Mikael Alexandersson överlämnar den 21 april resultatet av den externa utvärderingen av Malmö universitets forskningskvalitet, ERA19, till…

From  Mikael Rundberg on April 21st, 2020 124 plays 0  

hämta modul från commons- March 19th 2020, 5:09:58 pm

utnyttja andras misstag

From  Mats Olsson on March 19th, 2020 1 plays 0  

Dela en bra modul på canvas March 19th 2020, 4:53:22 pm

Så här sprider vi goda erfarenheter

From  Mats Olsson on March 19th, 2020 2 plays 0