Search for tag: "föreläsning"

Handdockor

Sanne Vils föreläser om handdockor

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0  

Bernard Pietot

Keynote: A glance at Cirque Du Soleil creative environment

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0  

Golnaz Hashemzadeh Bonde

Keynote: Prestationen som vapen

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0  

Communication for Development

Experiences from the glocal classroom – reflections on Malmö University’s convergent learning environments

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0  

Pär Lager

Keynote: Innovation, digitalisering, förändring - snabbt och långsamt

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0  

Offentlighet

Film 1. Annika Rosén föreläser om offentlighetsprincipen

From  Mats Olsson on 25 April, 2018 0  

Sekretess i utbildningsverksamhet

Film 3. Annika Rosén föreläser om vad som gäller för sekretess för personal i skola och förskola

From  Mats Olsson on 25 April, 2018 0  

Grundläggande sekretess

Film 2. Annika Rosén föreläser om regelverket för sekretess som gäller för offentliganställda.

From  Mats Olsson on 25 April, 2018 0  

När blir hyresavtal upphandlingspliktigt?

Per-Ola Bergqvist och Henrik Norlinder föreläser om När blir ett hyresavtal ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt? Del 1.

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0  

Problematiken i specifika situationer

Per-Ola Bergqvist och Henrik Norinder föreläser: När blir ett hyresavtal ett upphandlingspliktigt byggentreprenadkontrakt? Del 2

From  Björn Lundgren on 25 April, 2018 0