Search for tag: "bibliotek"

Reservera en bok i Libsearch

En bok om hur du reserverar en bok i Libsearch.

From  Karin Lundin on July 4th, 2019 1,119 plays 0  

Söka i Libsearch nya webben

En film om hur du hittar en bok i Libsearch.

From  Karin Lundin on July 4th, 2019 62 plays 0  

Fjärrlån artiklar nya webben

En film om att beställa artiklar som fjärrlån via Google Scholar.

From  Karin Lundin on July 4th, 2019 30 plays 0  

Fjärrlan i Libris

Hur du beställer en bok som fjärrlån via Libris.

From  Karin Lundin on September 11th, 2018 7 plays 0  

Vad är peer review?

En kort film som förklarar vad peer review innebär.

From  Pernilla Fröjdh on April 25th, 2018 55 plays 0  

Google Scholar

Film från Malmö högskolas bibliotek som bl a visar hur du ställer in kopplingen till bibliotekets tidskrifter i Google scholar. 20171012

From  Linda Karlsson on April 24th, 2018 21 plays

Hur du hittar en bok i Libsearch

Hur du söker upp och reserverar en bok i Libsearch.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 88 plays 0  

Mina lån

Hur du förnyar dina lån på nätet och hur du ändrar uppgifter om adress och epost.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 23 plays 0