Search for media from: "Björn Nilsson"

Viadrina - Germany

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 8 plays 0  

URV - Spain

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 3 plays 0  

Uppdatera Zoom

Du kan själv kolla om det finns uppdateringar till Zoom. När filmen gjordes var version 4.6 den senaste versionen.

From  Björn Nilsson on April 9th, 2020 459 plays 0  

UNPAR - Indonesia

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 3 plays 0  

Starta Zoom första gången

Filmen visar hur du startar Zoom första gången på en tjänstedator från Mau. Filmen är inspelad 2019-10-07 på en PC med Windows 10 och version 4.5.4 av Zoom.

From  Björn Nilsson on October 7th, 2019 298 plays 0  

Spela in med Kaltura Capture

Filmen visar hur du kan spela in din dators skärm, kamera och ljud med hjälp av programmet Kaltura Capture. På länken nedan hittar du Kalturas egna användarguide för…

From  Björn Nilsson on November 11th, 2019 153 plays

My media - din medialagringsplats på Canvas

Filmen visar hur du kan använda "My media" som lagringsplats för mediefiler på Canvas.

From  Björn Nilsson on February 5th, 2020 183 plays

Mediafil som uppgiftsinlämning i Canvas - Lärarversion

Filmen visar hur du som lärare skapar en uppgift där inlämningen ska vara en mediafil, t ex film. I mitten på filmen visas hur det ser ut för studenten.

From  Björn Nilsson on February 6th, 2020 50 plays

Media Gallery i Canvas

Filmen visar hur du kan publicera mediefiler från "My media" så att alla på Canvas-kursplatsen kan se dem under "Media gallery".

From  Björn Nilsson on February 5th, 2020 85 plays

Länk till filmklipp på MauPlay

Filmen visar hur du med hjälp av publiceringsinställningarna kan dela en länk till ditt filmklipp.

From  Björn Nilsson on November 19th, 2019 49 plays

Logga in på MauPlay med ditt dator-ID

Filmen visar hur du använder ditt dator-ID för att logga in på MauPlay.

From  Björn Nilsson on November 13th, 2019 339 plays

Ladda upp befintlig mediafil på MauPlay

Filmen visar hur du laddar upp t ex en filmfil från din dator till MauPlay.

From  Björn Nilsson on November 5th, 2019 366 plays

Komplettera befintligt möte med ett Zoom-möte

Filmen visar hur du som mötesarrangör kan komplettera ett fysiskt möte med ett Zoom-möte för de som inte har möjlighet att vara med på plats.

From  Björn Nilsson on March 6th, 2020 29 plays

Kingston - UK

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 8 plays 0  

INU Working Group

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 6 plays 0  

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

From  Björn Nilsson on September 10th, 2019 109 plays