Search for media from: "Maria Brandström"

Bokstafetten med Anders Kjärrman

Anders Kärrman är administratör på gemensamt verksamhetsstöd och arbetar för närvarande på kansli Teknik och samhälle. Han har utöver det haft ett…

From  Maria Brandström on November 7th, 2019 18 plays 0  

Carina Sild Lönroth berättar om mentorsverksamheten "Näktergalen" - Space and place

Carina Sild Lönroth berättar om mentorsverksamheten "Näktergalen" - Space and place

From  Maria Brandström on October 15th, 2018 10 plays 0  

Anne Harju och Annika Åkerblom om sitt forskningsprojekt - Space and place

Anne Harju och Annika Åkerblom om sitt forskningsprojekt "Opening up spaces for preschool education in a diverse and migrating world" - Space and place

From  Maria Brandström on October 15th, 2018 15 plays 0  

Anna Karin Ivert och Susanne Egnell berättar om två forskningsprojekt

Anna Karin Ivert och Susanne Egnell berättar om sina projekt: "Ungdomars upplevelser av trygghet och otrygghet i det offentliga rummet" och "MINDS" - Från bibliotekets…

From  Maria Brandström on October 15th, 2018 12 plays 0  

Bokstafetten med Steve Dahlskog 9 maj 2018

From  Maria Brandström on May 29th, 2018 31 plays 0  

Kvinnor klass kultur. Tidslinje

From  Maria Brandström on April 25th, 2018 10 plays 0  

Forskning på tapeten 29 september 2015

Med Anna Jobér

From  Maria Brandström on April 24th, 2018 2 plays 0  

Bokstafetten Mikael Matteson - 2 december 2015

From  Maria Brandström on April 24th, 2018 5 plays 0