Search for media from: "Björn Nilsson"

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

From  Björn Nilsson on 10 September, 2019

Kingston - UK

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 0  

Viadrina - Germany

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 0  

URV - Spain

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 0  

INU Working Group

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 0  

UNPAR - Indonesia

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 0  

"Passcode" eller "Waiting room" i Zoom (klientversionen)

Från och med 27 september kräver Zoom att möten antingen har "Passcode” eller “Waiting room” påslaget. Filmen visar inställningen i Zoom-klienten…

From  Björn Nilsson on 4 September, 2020 0  

Interaktivitet i Zoom

(SE) Presenterat av Björn Nilsson. Presentationen finns i pdf-format under "Attachments".

From  Björn Nilsson on 16 June, 2020 0  

Uppdatera Zoom

Du kan själv kolla om det finns uppdateringar till Zoom. När filmen gjordes var version 4.6 den senaste versionen.

From  Björn Nilsson on 9 April, 2020 0  

Komplettera befintligt möte med ett Zoom-möte

Filmen visar hur du som mötesarrangör kan komplettera ett fysiskt möte med ett Zoom-möte för de som inte har möjlighet att vara med på plats.

From  Björn Nilsson on 6 March, 2020

Film som uppgiftsinlämning i Canvas - studentversion

Filmen visar hur du som student kan göra en uppgiftsinlämning med en mediefil, t ex film.

From  Björn Nilsson on 6 February, 2020

Media Gallery i Canvas

Filmen visar hur du kan publicera mediefiler från "My media" så att alla på Canvas-kursplatsen kan se dem under "Media gallery".

From  Björn Nilsson on 5 February, 2020

My media - din medialagringsplats på Canvas

Filmen visar hur du kan använda "My media" som lagringsplats för mediefiler på Canvas.

From  Björn Nilsson on 5 February, 2020

Länk till filmklipp på MauPlay

Filmen visar hur du med hjälp av publiceringsinställningarna kan dela en länk till ditt filmklipp.

From  Björn Nilsson on 19 November, 2019