Search for media from: "Karin Lundin"

Place a hold on a book

How to request a book at Malmö university Library.

From  Karin Lundin on January 13th, 2020 23 plays 0  

Searching the library catalogue

How to search the library catalogue at Malmö University Library.

From  Karin Lundin on January 13th, 2020 21 plays 0  

Reservera en bok i Libsearch

En bok om hur du reserverar en bok i Libsearch.

From  Karin Lundin on July 4th, 2019 1,112 plays 0  

Söka i Libsearch nya webben

En film om hur du hittar en bok i Libsearch.

From  Karin Lundin on July 4th, 2019 62 plays 0  

Fjärrlån artiklar nya webben

En film om att beställa artiklar som fjärrlån via Google Scholar.

From  Karin Lundin on July 4th, 2019 28 plays 0  

Interlibrary loans in Libris

How to order an interlibrary loan from Libris.

From  Karin Lundin on September 12th, 2018 4 plays 0  

Fjärrlan i Libris

Hur du beställer en bok som fjärrlån via Libris.

From  Karin Lundin on September 11th, 2018 7 plays 0  

Undertexter

Hur man textar en film i Youtube och hur man lägger in textningen i MAU Play.

From  Karin Lundin on August 15th, 2018 13 plays 0  

Google Scholar (English)

Film from Malmö University Library on how to connect Google Scholar to your library account and how to search for articles in Google Scholar.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 15 plays 0  

Reservationer i Libsearch

Hur du reserverar en bok och hur du kan se, ta bort och ändra dina reservationer i Libsearch..

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 52 plays 0  

Hur du hittar en bok i Libsearch

Hur du söker upp och reserverar en bok i Libsearch.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 84 plays 0  

Holds in Libsearch

How to place a hold, change and remove holds in Libsearch.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 11 plays 0  

How to find a book in Libsearch

How to search for books in Libsearch and place a hold.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 14 plays 0  

My loans

How to see and renew your library loans online, and how to update your address and email information.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 7 plays 0  

Mina lån

Hur du förnyar dina lån på nätet och hur du ändrar uppgifter om adress och epost.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 23 plays 0  

Order an article as an interlibrary loan

How to order an article as an interlibrary loan in Google Scholar.

From  Karin Lundin on April 24th, 2018 6 plays 0