Search for media from: "Björn Nilsson"

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

From  Björn Nilsson on 10 September, 2019 109 plays

Anmälningsplikt

From  Björn Nilsson on 10 September, 2019 128 plays

Dataskyddsförordningen (GDPR)

From  Björn Nilsson on 24 September, 2019 72 plays

Kingston - UK

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 8 plays 0  

Viadrina - Germany

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 8 plays 0  

URV - Spain

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 3 plays 0  

INU Working Group

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 6 plays 0  

UNPAR - Indonesia

From  Björn Nilsson on 26 September, 2019 3 plays 0  

"Passcode" eller "Waiting room" i Zoom (klientversionen)

Från och med 27 september kräver Zoom att möten antingen har "Passcode” eller “Waiting room” påslaget. Filmen visar inställningen i Zoom-klienten…

From  Björn Nilsson on 4 September, 2020 31 plays 0  

Interaktivitet i Zoom

(SE) Presenterat av Björn Nilsson. Presentationen finns i pdf-format under "Attachments".

From  Björn Nilsson on 16 June, 2020 32 plays 0  

Uppdatera Zoom

Du kan själv kolla om det finns uppdateringar till Zoom. När filmen gjordes var version 4.6 den senaste versionen.

From  Björn Nilsson on 9 April, 2020 459 plays 0  

Komplettera befintligt möte med ett Zoom-möte

Filmen visar hur du som mötesarrangör kan komplettera ett fysiskt möte med ett Zoom-möte för de som inte har möjlighet att vara med på plats.

From  Björn Nilsson on 6 March, 2020 29 plays

Film som uppgiftsinlämning i Canvas - studentversion

Filmen visar hur du som student kan göra en uppgiftsinlämning med en mediefil, t ex film.

From  Björn Nilsson on 6 February, 2020 112 plays

Media Gallery i Canvas

Filmen visar hur du kan publicera mediefiler från "My media" så att alla på Canvas-kursplatsen kan se dem under "Media gallery".

From  Björn Nilsson on 5 February, 2020 85 plays

My media - din medialagringsplats på Canvas

Filmen visar hur du kan använda "My media" som lagringsplats för mediefiler på Canvas.

From  Björn Nilsson on 5 February, 2020 183 plays

Länk till filmklipp på MauPlay

Filmen visar hur du med hjälp av publiceringsinställningarna kan dela en länk till ditt filmklipp.

From  Björn Nilsson on 19 November, 2019 49 plays