Search for media from: "Ola Olefeldt"

När perfekt inte duger

En filmad föreläsning om perfektionism och strategier för att hantera negativa perfektionistbeteenden och orimliga krav på sig själv. (Ej textad)

From  Ola Olefeldt on 16 November, 2020 41 plays 0  

Sluta skjuta upp

En filmad föreläsning om prokrastinering och konsten att sluta skjuta upp. (Ej textad)

From  Ola Olefeldt on 16 November, 2020 45 plays 0  

Sluta grubbla

En filmad föreläsning om konsten att sluta grubbla, älta och oroa sig (Ej textad)

From  Ola Olefeldt on 16 November, 2020 39 plays 0  

Tips och verktyg för distansstudier

I denna filmade föreläsning hittar du tips och verktyg för distansstudier (Ej textad)

From  Ola Olefeldt on 16 November, 2020 9 plays 0  

When perfect isn't good enough

This is an filmed lecture about perfectionism, perfectionistic behaviours and strategies to handle unhealthy high standars on one self. (No subtitles)

From  Ola Olefeldt on 16 November, 2020 4 plays 0  

Succeed with your thesis paper - advice from the Student Health Service

This is a short presentation about how to succeed with your thesis (No subtitles)

From  Ola Olefeldt on 16 November, 2020 8 plays 0  

Stress och återhämtning Del 3 - Tänk randigt

Denna korta presentation, 3:e och sista delen i serien Stress och återhämtning kommer att fokusera på att göra en hållbar planering, hur man kan tänka för att…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 108 plays 0  

Stress och återhämtning Del 2 - Återhämtning

Denna korta presentation, Del 2 i serien Stress och återhämtning kommer att fokusera på återhämtning, hur man kan förstå vikten av återhämtning, vad…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 166 plays 0  

Våga tala - om talängslan bland studenter

I denna föreläsning får du lära dig mer om talängslan, vad so vidmakthåller den och hur du kan börja göra för att hantera den rädsla som kommer…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 30 plays 0  

Så klarar du uppsatsen - tips från Studenthälsan

I denna korta presentation får du konkreta tips på vad du kan göra för att få uppsatsskrivandet att fungera.

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 5 plays 0  

Stress och återhämtning Del 1 - Förebygga stress

Stress och återhämtning Del 1, 1:a delen av 3 i serien Stress och återhämtning kommer att fokusera på vad du kan göra för att förebygga negativ stress, dvs…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 315 plays 0  

Stress and recovery -Part 3

Stress and recovery Part 3, is the 3rd and last part in the series Stress and Recovery. In this short presentation I will focus on how to do a sustainable planning, a so called “stiped…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 29 plays 0  

Stress and recovery -Part 2

Stress and recovery Part 2 is the 2:nd part of 3 in the series Stress and recovery. In this short presentation I will focus on recovery, how to understand the importance of recovery and what to think…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 36 plays 0  

Stress and recovery -Part 1

Stress and recovery Part 1, is the 1:st part of 3 in the series Stress and recoveryIn this short presentation I will focus on laying the groundwork and what you can do to decrease your basic stress…

From  Ola Olefeldt on 6 November, 2020 73 plays 0  

Den yttre miljön - Lasse LIndhagen

Filmen förklarar hur du kan tänka kring din studiemiljö och hur du kan hantera deadlines med hjälp av lite bättre självinsikt.

From  Ola Olefeldt on 26 August, 2020 2 plays 0  

Antecknings- och lästeknik - Lasse Lindhagen

Filmen ger tips på hur du kan tänka kring dina anteckningar och din läsning.

From  Ola Olefeldt on 26 August, 2020 25 plays 0