Search for media from: "Björn Nilsson"

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

From  Björn Nilsson on September 10th, 2019 109 plays

Anmälningsplikt

From  Björn Nilsson on September 10th, 2019 128 plays

Dataskyddsförordningen (GDPR)

From  Björn Nilsson on September 24th, 2019 72 plays

Kingston - UK

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 8 plays 0  

Viadrina - Germany

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 8 plays 0  

URV - Spain

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 3 plays 0  

INU Working Group

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 6 plays 0  

UNPAR - Indonesia

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 3 plays 0  

"Passcode" eller "Waiting room" i Zoom (klientversionen)

Från och med 27 september kräver Zoom att möten antingen har "Passcode” eller “Waiting room” påslaget. Filmen visar inställningen i Zoom-klienten…

From  Björn Nilsson on September 4th, 2020 31 plays 0  

"Passcode" eller "Waiting room" i Zoom (Canvas-versionen)

Från och med 27 september kräver Zoom att möten antingen har "Passcode” eller “Waiting room” påslaget. Filmen visar inställningen i Zoom genom Canvas…

From  Björn Nilsson on September 9th, 2020 2 plays 0  

"Passcode" eller "Waiting room" i Zoom (Outlook-versionen)

Från och med 27 september kräver Zoom att möten antingen har "Passcode” eller “Waiting room” påslaget. Filmen visar inställningen i Zoom genom…

From  Björn Nilsson on September 9th, 2020 14 plays 0  

Interaktivitet i Zoom

(SE) Presenterat av Björn Nilsson. Presentationen finns i pdf-format under "Attachments".

From  Björn Nilsson on June 16th, 2020 32 plays 0  

Uppdatera Zoom

Du kan själv kolla om det finns uppdateringar till Zoom. När filmen gjordes var version 4.6 den senaste versionen.

From  Björn Nilsson on April 9th, 2020 459 plays 0  

Komplettera befintligt möte med ett Zoom-möte

Filmen visar hur du som mötesarrangör kan komplettera ett fysiskt möte med ett Zoom-möte för de som inte har möjlighet att vara med på plats.

From  Björn Nilsson on March 6th, 2020 29 plays

Mediafil som uppgiftsinlämning i Canvas - Lärarversion

Filmen visar hur du som lärare skapar en uppgift där inlämningen ska vara en mediafil, t ex film. I mitten på filmen visas hur det ser ut för studenten.

From  Björn Nilsson on February 6th, 2020 50 plays

Film som uppgiftsinlämning i Canvas - studentversion

Filmen visar hur du som student kan göra en uppgiftsinlämning med en mediefil, t ex film.

From  Björn Nilsson on February 6th, 2020 112 plays