Search for media from: "Björn Nilsson"

Interaktivitet i Zoom

(SE) Presenterat av Björn Nilsson. Presentationen finns i pdf-format under "Attachments".

From  Björn Nilsson on June 16th, 2020 27 plays 0  

Kingston - UK

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 8 plays 0  

Viadrina - Germany

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 8 plays 0  

UNPAR - Indonesia

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 3 plays 0  

URV - Spain

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 3 plays 0  

INU Working Group

From  Björn Nilsson on September 26th, 2019 6 plays 0  

Dataskyddsförordningen (GDPR)

From  Björn Nilsson on September 24th, 2019 64 plays

Anmälningsplikt

From  Björn Nilsson on September 10th, 2019 108 plays

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

Introduktion till verksamhetsrelaterad juridik

From  Björn Nilsson on September 10th, 2019 95 plays