Search for media from: "Pernilla Fröjdh"

Bibliotekets stöd vid uppsatsskrivande

From  Pernilla Fröjdh on March 26th, 2020 5 plays 0  

Identifiera nyckelord

Första steget i din sökning. Hur du identifierar dina nyckelord i din frågeställning.

From  Pernilla Fröjdh on August 17th, 2018 202 plays 0  

Att använda sökord i databaser

Tredje steget i din sökning. Hur du börjar söka information i databaser med hjälp av att kombinera sökord.

From  Pernilla Fröjdh on August 17th, 2018 174 plays 0  

Vad är peer review?

En kort film som förklarar vad peer review innebär.

From  Pernilla Fröjdh on April 25th, 2018 41 plays 0  

Identifiera nyckelord

Första steget i din sökning.

From  Pernilla Fröjdh on April 24th, 2018 32 plays 0  

LS VT18 Vad är en vetenskaplig text

Film om vetenskapliga texter till digital lärmodul för ämneslärare VT2018.

From  Pernilla Fröjdh on April 24th, 2018 40 plays 0  

Att använda sökord i databaser

Tredje steget i din sökning. Hur du börjar söka information i databaser med hjälp av att kombinera sökord.

From  Pernilla Fröjdh on April 24th, 2018 13 plays 0